bio

I have graduated from the painting department of the Finnish Academy of Fine Arts in Helsinki year 1998, and since then I have worked as a visual artist and art teacher. In addition, during years 2012-2019 I have studied expressive arts therapy. The art therapy studies have given me the opportunity to explore creativity, presence, the human experience and growth, the fields that I am also interested in my work as an artist. I have also practised meditation for the most part of my adult life, which has opened a whole new perspective on myself, life and my work as an artist.

_________

Olen valmistunut Kuvataideakatemiasta kuvataiteen maisteriksi 1990-luvun lopussa ja työskennellyt siitä lähtien taidemaalarina ja taideopettajana. Vuosina 2012-2019 olen lisäksi opiskellut ekpressiivistä taideterapiaa. Taideterapiaopinnot ovat tarjonneet minulle mahdollisuuden tutkia luovuutta, läsnäoloa, ihmisenä olemista ja kasvua – alueita, joista olen kiinnostunut myös taiteilijana. Suuren osan aikuiselämääni olen myös meditoinut, mikä on vaikuttanut käsitykseeni itsestäni, elämästä ja työstäni taiteilijana.